انواع زعفران

اواع زعفران زعفران این گیاه خوشبو و خوشرنگ، انواع گوناگونی دارد که با قیمت های مختلف در بازار عرضه می شوند. به طو کلی زعفران را می تواند به سه دسته اصلی تقسبم کرد: زعفران دسته زعفران پوشال زعفران [...]

0 ادامه مطلب