در General

پیکروکروسین موجود در زعفران چیست؟

ترکیبات شیمیایی کلاله زعفراندر خرید زعفران

 1. کروکسین (Crocin) که عامل اصلی رنگ زعفران می باشد .از گروه رنگدانه های کاروتنوییدی می باشد. درصد این در هنگام گل دادن و برداشت ونگهداری از ۹/۱% تا ۱۵% متغیر می باشد.
 2. پیکروکروسین (Picro crocin) طعم تلخ زعفران یک هیتروزید می باشد .
 3. عطر زعفران(Safranal ) عطر وبوی زعفران به روغن های فرار آن می باشد که مرکب از ترپن ها و یک ترکیب اکسیژن دار ومعطر به نام سافرانال می باشد .
 4. ترکیبات دیگر تشکیل دهنده زعفران شامل : الف)ریبوفلاوین یا ویتامین B2  ب) تیامین یا ویتامین B1 می باشد

 

کلاله زعفران دارای ترکیبات شیمیایی متنوعی می باشد از جمله:

 • کربوهیدرات ها
 • مواد معدنی
 • موسیلاژ
 • ویتامین ها (بویژه ریبوفلاوین و تیامین)
 • رنگدانه ها شامل کروسین
 • آنتوسیانین
 • کاروتن
 • لیکوپن
 • زیگزانتین
 • یک اسانس معطر ترپنیک به نام سافرانال
 • و مواد طعم دهنده (پیکروکروسین)

 

پیکروکروسین

خرید زعفران

 

کلاله زعفران که در واقع قسمت اصلی زعفران تجارتی را تشکیل می دهد

دارای رنگ، طعم و عطر مخصوصی می باشد که هر یک از این ویژگی های مربوط به یکدسته از ترکیبات شیمیایی خاص می باشد

که تا کنون برخی از آنها شناخته شده است .

 

ساختمان شیمیایی کروسین

علاوه بر کروسین، زعفران حاوی آگلــیکون کروستین به صــورت آزاد و مقادیر کمی رنگدانه آنتوسیانین می باشد.

همچنین رنگدانه های محلول در چربی شامل لیکوپن، آلفاکاروتن، بتاکاروتن و زیگزانتین در آن وجود دارد.

قدرت رنگی زعفران یکی از پارامترهای عمده تعیین کننده کیفیت زعفران می باشد

که با اندازه گیری مقدار ترکیبات رنگی موجود در آن در طول موج ۴۴۳ نانو متر بوسیله اسپکتروفتومتر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

ترکیبات معطره

زعفران دارای بوی قوی معطر می باشد.

بوی زعفران نتیجه ارومای برخی روغن های فرار و اسانس های مخصوصی می باشد که در این ماده وجود دارد.

سافرانال ماده معطره اصلی زعفران می باشد و حدود ۶۰% از ترکیبات فرار زعفران را تشکیل می دهد

که در زعفران تازه به صورت پیکروکروسین غیر فرار است ولی در اثر حرارت و به مرور زمان تجزیه شده

وآلدئید فرار سافرانال آزاد می شود.

سافرانال یک مایع روغنی فرار است که در جریان بخار آب دارای لکه زرد روشن است و در اتانول،

متانول و اتر نفت به خوبی حل می شود.

برای جدا کردن روغن های اتری آن زعفران را با آب مقطر تحت جریان گاز co۲ تقطیر کرده

و قسمت تقطیر شده را با اتر استخراج نموده، سپس اتر را تبخیر میکنند.

روغن حاصل مایع زرد رنگی می باشد که دارای بوی شدید زعفران می باشد.

این ماده جزء ترپن ها بوده، در مقابل اکسید اسیون بسیار حساس است وباید در شرایطی خاص نگهداری گردد.

 

پیکروکروسین

 

خرید زعفران در دهکده الماس سرخ.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر برای خرید زعفران با ما تماس بگیرید.

این پست توصیه می شود

نظرات