توسط
در دسته‌بندی نشده

انواع زعفران

زعفران این گیاه خوشبو و خوشرنگ، انواع گوناگونی دارد که با قیمت های مختلف در بازار عرضه می شوند.
به طو کلی زعفران را می تواند به سه دسته اصلی تقسبم کرد:

  • زعفران دسته
  • زعفران پوشال
  • زعفران سرگل

این تقسیم بندی ها بر اساس رنگ زرد و قرمز زعفران می باشد.
قسمت قرمز رنگ را کلاله و ناحیه ی زرد زعفران را خامه می گویند.
در ادامه توضیح مختصری راجع به این انواع زعفران خواهیم داد:

زعفران دسته

عمده ترین و اصلی ترین نوع زعفران است.
این نوع از کنار هم چیدن و خشک کردن تمامی زعفران، یعنی کلاله و خامه تهیه می شود.

قسمت خامه عموماً ۳ تا ۵ میلیمتر طول دارد،
کلاله بسته به کیفیت زعفران می تواند کوتاه یا بلند باشد، هر چه بلندتر باشد، کیفیت زعفران بالاتر است.
عددی که به رنگدهی این نوع نسبت می دهند ۱۲۰ تا ۱۵۰ می باشد.
در سازمان ملی استاندارد، زعفران دسته را زعفران درجه ۴ می نامند.
این نوع زعفران ممکن است یک سویه یا دو سویه چیده شود.
به زعفران دسته زعفران دخترپیچ نیز می گویند، چرا که معمولاً در مزارع زنان و دختران زعفرانها را دسته می کنند.

چینش یک سویه یا دوسویه

در نوع چینش یک‌سویه، کلاله‌های زعفران و خامه‌های آن روی هم قرار می گیرند.

در چینش دوسویه اما خامه ها در وسط و دو سر دسته کلاله می شود.
در این چینش خامه ها چون در وسط جمع می شوند بیشتر در معرض دید می باشند.

زعفران پوشال

در این نوع زعفران قسمت کلاله به همراه ۱ تا ۳ میلیمتر از خامه وجود دارد.
قدرت رنگدهی این زعفران خیلی بیشتر از زعفران دسته می باشد.

میزان رنگ دهی این زعفران را ۱۷۰ تا ۲۵۰ عدددهی کرده اند
در این نوع زعفران چون قسمت خامه به کلاله چسبیده است از تظر تقلبی بودن یا نبودن این نوع بسیار مورد اعتماد خریداران می باشد.
زعفران درجه ۱، ۲ و ۳ از جمله زعفران های پوشال می باشد.

زعفران سرگل

زعفران خالص، زعفرانی است که قسمت خامه آن به طور کامل جدا شده است و صد در صد خالص و قرمز می باشد.
زعفران سرگل را زعفران سرقلم، زعفران سرریشه و زعفران ممتاز نیز می نامند.

این پست توصیه می شود

نظرات