در General

زعفران پوشال

این مدل زعفران شامل کلاله قرمز رنگ زعفران به همراه بخشی از خامه است.

زعفران نگین در ابتدای فصل برداشت زعفران تولید می گردد.

با توجه به این بخش از خامه همراه با کلاله زعفران وجود دارد، بقایای گل زعفران در این نوع بالاتر می باشد و حدود ۵ الی ۱۰ درصد وزن آن است.

بطور متوسط از۱۰۱ کیلو گل زعفران حدود ۱ کیلو  زعفران نگین بدست می آید.

زعفران نگین که خامه متصل به آن بلند باشد در اسپانیا به مانچا  معروف است.

 

زعفران نگین پوشال در ۳ دسته وجود دارد:

پوشال درجه اول : این نوع پوشال، بهترین کیفیت را دارا می باشد و میزان خامه متصل به کلاله در آن در حد نرمال است.
کلاله ها ضخیم و صاف بوده و معمولا هر سه کلاله به هم متصل هستند.

پوشال درجه دو : در این دسته بندی، کیفیت زعفران از پوشال درجه اول پایین تر است و معمولا کلاله شکسته یا ضعیف در آن دیده می شود.

پوشال درجه سوم  : مقدار خامه متصل شده به کلاله ها در این گروه نسبت به درجه یک و دو بیشتر است، و عدد رنگی پایین تری نسبت به دو نوع قبل از خود دارد.

زعفران نگین پوشال قلمدار:

این نوع زعفران دارای دم و سفیدی می باشد و هر سه شاخه به هم متصل هستند.

ولی باید شاخه زعفران درشت و بدون خم خوردگی باشد.

 

زعفران پوشال

 

ویژگی زعفران قلمدار:

 1. خوش رنگ باشد
 2. تکه  به هم چسبیده نداشته باشد
 3. انتهای کلاله سفیدی داشته باشد
 4. جنس زعفران درشت باشد
 5. راست خشک شده باشد و فرخوردگی نداشته باشد
 6. جنس کلاف به هم پیوسته باشد

خصوصیات زعفران نگین پوشال :

 • ميزان کروسين و سافرانال متوسط است

 • قرمز و زرد

 • شامل هر دو قسمت خامه و کلاله

 • مناسب براي صادرات و مصارف صنعتي و درماني و مصارف خانگي

 • عرضه به دو صورت فله و بسته بندي در ظروف فلزي , شيشه اي و پاکتي

این پست توصیه می شود

نظرات